Næmmen har du sett, strømstøtten ble 25 milliarder kroner i krisehjelp for Sør-Norge

foto