Midt-Norge bør bli Europas beste vertskap for grønn industri