Hun startet 60 minutter med dårlige nyheter for huseierne

foto