Også i det grønne skiftet trenger vi svarte tall

foto