Som regel skrives det om arkitektur eller fremkommelighet, når Midtbyen er i avisspaltene. Denne gangen skal det handle om de som prøver å skape noe i Trondheim Sentrum.

For de har det ikke lett for tida.

I fjor vedtok politikerne i Trondheim kommune at det skal bli dyrere å parkere. Kommunedirektøren foreslo i følge Adresseavisen å øke de fleste satsene med totalt 6,5 prosent. Saken føyer seg inn i et større bilde av det mange mener er en stadig dårligere tilgjengelighet til sentrale deler av Trondheim. Det rammer ikke minst lokale næringsdrivende.

Adresseavisen og MN24 har de siste par årene skrevet flere saker om hva som er årsaken til at flere næringsdrivende i Trondheim finner det umulig å drive videre. Det er mulig en del politikere ikke vil høre det, men det er ikke bare konsertgåere, restaurantgjester og arbeidstakere som skal få ha en mening om byen vår. Også de næringsdrivende har et budskap om utviklingen av Midtbyen, som fortjener å bli lyttet til.

Siste «offer» for endringene i Trondheim sentrum er Noralf Tiset, som åpnet Byhaven Kafé for 26 år siden. Byhaven Kafé ligger i tredjeetasjen i kjøpesenteret Byhaven i Olav Tryggvasonsgate. Det var kafé her også før Byhaven kjøpesenter ble etablert. For noen dager siden ble det kjent at det populære samlingspunktet snart forsvinner.

– Det skyldes det meste, for å si det kort, sier Tiset når han skal forklare hvorfor han ser seg nødt til å stenge dørene.

– Det begynte like før pandemien med at bussholdeplassene ble endret. Vi har mange godt voksne kunder, og er du godt voksen er det langt å gå fra Prinsenkrysset og hit. Samtidig som bussomleggingen, så ble det kuttet i parkeringsplasser. Det fins nesten ikke parkeringsplasser igjen i Midtbyen. Jeg har hatt flere stambord som har brukt å møttes her fast, men nå har flere flyttet seg til Obs-kafeen på City Lade. Der er det alltid ledig og gratis parkering, og det går også buss helt frem. Det har blitt sånn at i Midtbyen skal du kun sykle eller gå, og det har vi tapt på, sier Tiset.

Fra Facebook-debatten på Adresseavisens deling av MN24-saken om kafeen på Byhaven. Foto: Facebook

MN24 hadde for noen måneder siden en artikkel om at eier av parfymeriet Miss Organic, Bente Gätzschmann, la ned butikken i sommer. Hun hadde drevet den vesle virksomheten i Midtbyen i sju år, men sa det ikke lenger var grunnlag for å drive.

Skylder på politikerne

Selv om forklaringene på at Miss Organic legges ned er flere, så ble dette med parkeringsplasser trukket frem også av henne.

– Politikerne er med på å ta livet av Midtbyen. Vi har sett gårdeiere og butikkeiere som har advart mot å fjerne parkeringsplasser for å erstatte dem med sykkelfelt, fordi de ser redusert besøk og økt konkurranse med kjøpesentrene utenfor bykjernen, bli møtt med at «alle klager når det gjøres endringer. Men vi politikere vet best. Dette blir bra til slutt», sa Gätzschmann blant annet.

MN24 har også skrevet om den siste naboen til Miss Organic i Thomas Angells gate som la ned, kles- og interiørbutikken Hærlighet – lille København. Den stengte dørene 31. januar i fjor på grunn av for liten omsetning. Linda Kvam som eide butikken sa da blant annet at mange klaget på for få parkeringsplasser i Midtbyen, og at det var vanskelig og dyrt å parkere.

Vel, siden er det blitt enda dyrere.

Da fiskehandleren i Ravnkloa varslet nedleggelse for en tid tilbake, så forklarte driver Ketil Rismark - som hadde solgt fisk og skalldyr fra Ravnkloa i Trondheim siden 1980 - at det var langt færre folk enn før som besøkte Ravnkloa. Nå er det ikke noe som tyder på at konkursen i Ni Muser kan knyttes til busstilbud eller parkeringsfrustrasjon, men det er i kommentarfeltene i sosiale medier, mange som drar den klassiske kafeens endelikt inn i de generelle problemene for Midtbyen.

Selvsagt kan det være flere årsaker til at disse virksomhetene ikke lykkes, men det kan også sees på som en del av en utvikling der Midtbyen tappes for næringsdrivende - eller ikke opplever den veksten byen kunne hatt. I nevnte tilfeller er det også verdt å merke seg at det er mindre kjedeuavhengige og lokalt eide virksomheter, som gir opp og stenger.

Vanlige folk

Dagens regjering har jo gjort det til en vane å snakke om og lytte til «vanlige folk». Og hva sier vanlige folk om det som skjer? Vel, det er som regel en ordkrig i kommentarfeltene mellom de som synes byen skal utvikles i en bilfri retning, og de som mener fjerning eller avgiftsbelegging av parkering rammer arbeidsplasser. Parkeringstilhengerne er nok ivrigere og mer aktive enn andre, men i det store og hele synes det som om det er en bred folkelig bekymring for at det er vanskelig eller dyrt å komme seg til og fra Midtbyen.

Kommentarfeltet på Adresseavisens Facebook-side kokte i alle fall godt den uka nyheten kom om økte parkeringspriser.

Kommentarer på Adresseavisens Facebook-side. Foto: Facebook

Det er riktignok langt fra kommentarfelt på Facebook til virkeligheten i Trondheim. Et midtbyregnskap fra 2022 innehar da også en del positive tegn, selv om antallet butikker og restauranter i Midtbyen er redusert med cirka 60 siden 2017.

Parkeringsdebatten i Trondheim har vært en slags evighetshistorie. Trafikkens trønderske treenighet; Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken - med mange politikere i spissen, er skjønt enige i at privatbilismen inn og ut av Trondheim sentrum må begrenses, ut fra miljø- og kapasitetshensyn. Noen politikere og deler av befolkningen synes at dette gjør handel og besøk i Midtbyen vanskeligere.

Koster dyrt å dra til byen

For samme hva politikerne mener; å ta buss til byen er faktisk dyrere enn i noen andre norske storbyer, og med en hel familie på tur, vil det koste hundrevis av kroner å besøke Midtbyen. Da er det ikke rart mange velger netthandel eller kjøpesenter. Og konsekvensen av det er at flere slike som Bente Gätzschmann gir opp Midtbyen.

Direktør for næring, miljø og samferdsel hos Trondheim kommune, Kristian Dahlberg Hauge, sa da han var Frp-politiker i Trondheim at «det er et problem at parkeringsavgiftene stadig vekk økes», og han sa at «parkeringspolitikken måtte brukes mye mer aktivt enn bare å ta inn penger».

- Dette handler også om å stimulere til mer handel, sa politikeren Dahlberg Hauge.

Nå har pipa åpenbart fått en annen lyd, men ofres Midtbyen samtidig på bærekraftens alter?

Ingen suksess-oppskrift

De siste årene har byråkraten Dahlberg Hauge, kollegene i kommuneadministrasjonen og flertallet av politikerne hatt andre ideer. Nemlig å gjøre det enda dyrere å parkere, og begrense biltrafikken enda mer. Bakteppet er hovedsaklig ønsket om å redusere klimautslippene i Trondheim.

Av og til får dette riktignok nesten religiøse overtoner. Så sent som denne uka skrev blant annet Mats Hoff, sekretær i AUF i Trondheim og bystyrekandidat for Ap, et innlegg i Midtnorsk Debatt der han avsluttet med «Personbiler i Trondheim sentrum tilhører fortiden. Framtiden er bilfri.»

Han tenker åpenbart ikke på at vi ikke bor en av de europeiske storbyene han ramser opp i innlegget, og slik sett har helt andre behov for egne biler. Han tenker tydeligvis heller ikke på at mange både ønsker og trenger egen bil for å få hverdagen til å gå opp. Arrogansen er grenseløs - og understreker bare det store skillet mellom en del politikere og velgerne.

Men ikke hør på meg. Hør på de som prøver å leve av å skape noe i byen.

Det blir heller ikke bedre av at byens busser er de dyreste blant alle storbyer i Norge? Kombinasjonen lite og dyr parkering og dyr buss, lukter ikke akkurat suksess. Og da er veien kort til kjøpesenter utenfor Midtbyen.

Igjen så ser man at dette handler om et større bilde. Trondheims politikere er, med noen unntak, i ferd med å begrense muligheten for folk til å kjøre og parkere, i stadiog større deler av byen. Undertegnede bor selv på Byåsen, i et område mange kilometer fra Midtbyen, der det nå knapt fins parkering for beboere og besøkende. Og spørsmålet er hva denne utviklingen vil bety for de næringsdrivende, for det er mange blant dem som frykter en midtby med færre besøkende.

– Jeg har mistet troen på at Midtbyen kommer tilbake til det den var, sa Bente Gätzschmann i den nevnte MN24-artikkelen.

Man kan mene hva man vil om privatbilisme, miljø og Midtbyen som kulturelt sentrum, men et stort tydeligere signal fra næringslivet i Midtbyen til Trondheim kommune, er det vanskelig å finne. Den utfordringen må politikerne i Trondheim ta på alvor.

Og i år er det jo kommunevalg.

Da har de sjansen.