Super-Salmar vokser og vokser. Det gjør også ansvaret