Mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven - DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

foto