Gyda er på vei inn over Trøndelag. De verste værforholdene vil være fra onsdag ettermiddag til torsdag kveld.

Tensio har iverksatt en rekke tiltak for å være best mulig beredt for å håndtere ekstremværet. Mannskap, utstyr og kjøretøy er klare til innsats over hele Trøndelag.

Det skriver nettleverandøren i en pressemelding.

- Men det er en risiko for at været blir så dårlig at det ikke er trygt eller mulig å komme frem for å rette feil, da kan strømmen bli borte lenge, sier Bengt Eidem, kommunikasjonssjef i Tensio, gjennom pressemeldingen.

Oppfordringen fra Tensio er derfor veldig tydelig:

- Vær forberedt på at været blir så dårlig at veiforbindelser og fremkomstårer blir begrenset, og at strømmen kan bli borte over et lengre tidsrom. Vi håper ikke at dette blir aktuelt, men ber folk være forberedt på at det kan skje.

Det er i Trøndelag sør og øst for Trondheim at Tensio forventer at været kan ramme hardest. Eidem understreker at Gyda kan skape trøbbel for strømforsyningen i hele Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag har satt krisestab, og Tensio vil i denne situasjonen også ha tett dialog med Statsforvalteren og de øvrige medlemmene i fylkesberedskapsrådet (FBR).

Oppdatert informasjon om strømsituasjonen i Trøndelag fås på Tensios nettsider.

Hele Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er berørt av nedbør, mildvær og sterk vind, noe som fører til snøsmelting og svært stor fare for alle slags skred.

– Dette er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, som krever tett oppfølging og kan føre til store skader, understreker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).