I det første koronaåret, 2020, hadde de 500 største bedriftene et rekordlavt overskudd på 67 milliarder kroner. Men så ble dette snudd til ny topprekord året etter, ifølge en oversikt fra Kapital.

Den tidligere rekorden var på 303 milliarder kroner i 2012.

Antallet ansatte ved utgangen av 2021 var også rekordhøyt. Norges 500 største bedrifter sysselsatte 880.000 personer – og da er de ansatte både innenlands og i utenlandske datterselskaper tatt med.

Terskelen for å komme inn på listen blant de 500 største bedriftene er også høyere enn noen gang før. Østfold Energi er nummer 500 på listen med en omsetning på 1,1 milliarder kroner.

Totalt omsatte de 500 største bedriftene for 4.840 milliarder kroner, en oppgang på 20 prosent fra året før. Ifølge Kapitals liste er Equinor fortsatt Norges suverent største bedrift, med en omsetning på 781,9 milliarder kroner i fjor. Neste selskap på listen er Norsk Hydro med en omsetning på 153,2 milliarder kroner.

De neste åtte øverste plassene er følgende bedrifter (omsetning i milliarder kroner i parentes):

3. Yara International (142,8)

4. KLP (125,6)

5. Storebrand (119,8)

6. Telenor (110,2)

7. Norgesgruppen (102,9)

8. Statkraft (83,0)

9. Reitangruppen (82,8)

10. DNB (68,1)