Tungtransporten får kjøre rundt i sentrum, men ikke ut på E6

foto