– Prisen på hotellrom varierer ut ifra aktivitetsnivået i byen

foto