Fagforeningene varslet torsdag at rundt 900 piloter fra Norge, Sverige og Danmark kan tas ut i streik fra 29. juni. Av disse flyr 430 fra Norge.

Opp mot 250 avganger og 45.000 reisende kan bli rammet hver dag, ifølge nyhetsbyrået TT. Det er ikke kjent hvor mange avganger som gjelder reiser fra norske flyplasser.

Norske konsekvenser

SAS vil ikke svare på hvilke flygninger som står i fare eller hvor mange reisende som kan bli berørt her i landet. Presseansvarlig Tonje Sund sier at de ikke vil foregripe begivenhetene. Det er viktig å ta ett skritt av gangen.

– Vi setter vår lit til meklingen, og vi forutsetter at pilotforeningen forstår hva som står på spill, og at de tar til fornuft, sier Sund til NTB.

– Det er ingen annen utvei. Vi er i en situasjon der SAS har avkrevd pilotkorpset for 30 prosent besparelse. Samtidig har de flyttet jobbene våre til bemanningsbyrå, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening til nrk.no.

Bemanningsselskaper

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskap. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette, og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Pilotene mener strukturen bryter med hele den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Forhandlingene mellom SAS Pilot Group – som er en sammenslutning av pilotforeningene i de tre landene – og SAS brøt sammen i slutten av mars.

Problemer i SAS

Problemene tårner seg opp for SAS. Selskapet er i store økonomiske problemer og må få på plass mer penger. Allerede er det varslet 4000 kanselleringer i sommer, og i tillegg sliter de med at kundene opplever dårlig service. Og på fredag ble det klart at Forbrukertilsynet skal sjekke om de bryter loven i forhold til villedende markedsføring. Nå kan det altså bli streik.

– Vi har prøvd alle muligheter til å komme til en løsning med SAS. Siden november har vi prøvd å komme dem i møte med besparelsene SAS ønsker, men vi får ingen garantier. Vi får ingenting tilbake, sier Jan Levi Skogvang, leder for Parat-pilotene i SAS.

E24 skriver torsdag at rundt 900 SAS-piloter kan bli tatt ut i streik fra 29. juni, i følge Martin Lindgren, leder i SAS-seksjonen i Svensk pilotforening, som sier det til Dagens Nyheter. Lindgren sier til Dagens Nyheter at en streik kan påvirke 250 avganger og 45 000 reisende om dagen.

– Sjokkerende mangel på forståelse

– Hvis SAS kan opprette bemanningsselskaper og på den måten omgå overenskomster og avtaler med deres ansatte, hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det samme? sier Martin Lindgren, leder i SAS Pilot Group.

En pilot-streik vil sette hele flyselskapets fremtid på spill, svarer SAS etter at streikevarselet var kunngjort.

– Pilotforbundets varsel er skjødesløst og viser en sjokkerende mangel på forståelsen for den kritiske situasjonen som SAS befinner seg i, skriver den danske pressesjefen Alexandra Lindgren Kaoukji til Ritzau.

Spareplan

SAS er i gang med en omfattende plan for å omstrukturere selskapet. Et av elementene er at selskapet skal kutte kostnader, blant annet for personalet.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse. Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i datterselskapene SAS Link og SAS Connect.

Fagforeningsleder Martin Lingren reagerer sterkt på utsagnet fra SAS' pressesjef om at det er pilotene som opptrer skjødesløst.

– Hun vet ikke hva de snakker om! sier han til NTB.

Han viser til at pilotene har gått med på en rekke innsparingstiltak, men at de nå opplever at de er trengt opp i et hjørne.

– Det er meningsløst å gi slipp på vilkårene våre hvis vi ikke får garanti for at vi kan beholde jobbene våre, sier han.

Kriserammet

SAS har allerede måttet kansellere 4.000 flyginger i sommer, og det kan komme flere. Tidligere denne uken ble det kjent at den svenske staten ikke vil bla opp mer penger for det kriserammede selskapet.

– Er dere ikke bekymret for at en streik kan bidra til at selskapet går under?

– Jo, det er klart, det er vi jo. Men SAS-pilotene er verken årsaken til eller løsningen på problemet, sier Lindgren.

– Dette er et finansielt problem som ble skapt under pandemien. Og selskapet har problemer med kostnader på helt andre områder enn for pilotene, legger han til.

– Risikerer å miste passasjerer

En pilotstreik kan bli et alvorlig problem for SAS, mener luftfartsanalytiker Jacob Pedersen hos Sydbank.

– Det vil bli voldsomt dyrt. Og kanskje enda verre: At mange passasjerer slutter å bestille billetter hos SAS, sier han til Ritzau. Ifølge analytikeren vil en streik koste selskapet mellom 80 og 90 millioner kroner om dagen.

Meklere fra tre land blir nå kalt inn for å prøve å hjelpe partene med å finne en løsning. Det er ennå ikke kjent hvor meklingen skal finne sted. Ifølge Lindgren er det ønskelig å få på plass en koordinert mekling.

Vanskelig situasjon

SAS Pilot Group er en sammenslutning av pilotforeningene Dansk Pilotforening, Norske SAS-flyeres forening, Scandinavian Norge Flygerforening og Svensk Pilotförening. Lindgren mener at selskapet har tatt situasjonen selskapet står i på alvor, men at ledelsen har «forkastet» pilotforeningens forslag «motivert av at man i fremtiden vil kunne flytte rundt på de ansatte i ulike postboksselskap helt uten stillingsvern».

Bakteppet her er at selskapet SAS er i en vanskelig økonomisk situasjon, og har presentert en plan som skal kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Kriseplanen legger også opp til at selskapet skal hente 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital, samtidig som 20 milliarder svenske kroner i gjeld skal konverteres til aksjer.

Tidligere denne uken uttalte svenske myndigheter at de er positiv til en konvertering av lånene de har gitt til selskapet, men at det ikke er aktuelt å tilføre selskapet ny kapital.