Tjente 420 millioner på aksjesalg - kjempeutbytte til eierne