Samarbeider om bygårdskjøp til 54,5 millioner kroner