Blar opp 80 millioner til omstilling av trøndersk næringsliv