– Hvis vi ikke lykkes med å få fortgang i den grønne omstillingen, risikerer vi at det blir behov for enda mer kostbare tiltak senere, sier Ida Wolden Bache til NTB.

I sin årstale torsdag kveld advarer hun mot at det går for sakte med å sende verdensøkonomien gjennom «en helt nødvendig omstilling» mot en lavutslippsøkonomi.

– Signalene om at omstillingen haster, blir stadig flere. Hetebølger, flom og tørkeperioder tiltar bade i antall og styrke, sa Bache.

Roser karbonprising

Hun påpeker at myndighetene har flere virkemidler å bruke for å tilskynde omstillingen, og framhever spesielt prising av utslipp, som hun mener gir en klar om «hva vi skal gjøre mindre av og hva vi trenger mer av».

Utbygging av mer fornybar energi og mer energieffektive løsninger, skyldes blant annet at klimagassutslipp blir stadig dyrere, poengterer hun.

– For hvert år vi sakker akterut, øker også sannsynligheten for at det blir nødvendig med kraftigere og mer kostbare tiltak i fremtiden, framholdt Bache i årstalen.

Må vente høyere priser

Men overgangen vil ikke skje sømløst og uten at det vil merkes økonomisk. Pengepolitikken viktigste bidrag er derfor å sørge for stabil og lav inflasjon, for å bidra til trygghet for investorene, ifølge Bache.

– Det siste året har vi sett variasjoner i strømprisene som blant annet skyldes at tilgangen på ren energi ikke bygges opp like raskt som bruk av fossil energi fases ut. Slike utslag i prisene kan vi komme til å se mer av fremover. Vi må også være forberedt på at enkelte priser i en overgangsperiode vil kunne ligge høyere en der de vil ligge på sikt, sa hun.