I forrige uke opplyste tilsynet at det var påvist ringorm i tre storfebesetninger i Verdal. Nå er det altså utbrudd i flere kommuner, men nøyaktig antall oppgis ikke i pressemeldingen.

– Mattilsynet vurderer situasjonen som alvorlig i den forstand at det fører til økte kostnader for berørte dyreholdere og ressursbruk for de som er involvert i forbindelse med håndtering og sanering. Det har også konsekvenser for kjøp og salg av livdyr og bruk av fellesbeiter og felles transportvogner, skriver tilsynet.

De ber alle som holder storfe, holde seg oppdatert om situasjonen på tilsynets nettsider

Ringorm er en type soppinfeksjon i huden hos pattedyr. Ringorm hos storfe og hos pelsdyr er en sykdom på nasjonal liste 2, noe som vil si at den er alvorlig, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen.