Medietilsynet kunngjorde fredag hvilke aviser i Norge som får produksjonstilskudd for 2022. Totalt fordeler Medietilsynet 388,7 millioner kroner i produksjonstilskudd til 146 aviser i år. Det er en økning på 19 millioner kroner fra i fjor. Regjeringen har øremerket åtte millioner kroner til de minste lokalavisene. – Alle skal ha et godt medietilbud, uavhengig av hvor de bor. Vi vil bidra til at lokalavisene kan holde fram å gi oss god, samfunnsviktig journalistikk, og at de samtidig kan drive med omstilling. Derfor retter vi mer av produksjonstilskuddet til de minste lokalavisene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Her finner du oversikten for alle avisene i Norge

Med en støtte på nesten 40 millioner kroner, får Klassekampen mest i støtte også i år, selv om både de og noen andre får noe mindre av potten for i år. Av de ti største avisene i Norge får Dagsavisen størst reduksjon i støtte, både i kroner og prosent, med en nedgang på 6,3 millioner kroner, eller omkring 18 prosent. Nesten halvparten av støtten går til de ti største mottakerne i ordningen.

Trondheimsavis får mer

Også i Trøndelag er det en rekke aviser som får pressestøtte. Mest blant disse får avisa Nidaros i Trondheim, som også er blant de avisene i hele Norge som får mest, med nesten 10 millioner kroner i vedtatt produksjonstilskudd for 2022. Det er en økning på nesten 20 prosent fra 2021, og Nidaros er nummer ni på lista over norske aviser som får mest pressestøtte. Nidaros startet opp fra nyttår i 2020, er eid av konsernet Amedia, og er hovedkonkurrenten til Polaris Media-eide Adresseavisen i Trondheim.

De avisene med mest pressestøtte. Foto: Medietilsynet

Ellers er det nå flere aviser som får pressestøtte for første gang, også i Trøndelag. Avisa Oslo (5 680 263 kroner i støtte), iHarstad (1 848 912 kroner i støtte) , iLevanger (1 702 374 kroner i støtte) , VårtOslo (1 815 302 kroner i støtte), Steinkjer24 (1 199 827 kroner i støtte), Randaberg24 (615 150 kroner i støtte) og MittKongsvinger (1 477 872 kroner i støtte).

Alle de nye mottakerne er nettaviser. Med unntak av ei avis, får alle støtte som nummer to-aviser. Dette er abonnementsaviser som konkurrerer med ei større avis på utgiverstedet, og har en svakere posisjon i det lokale annonsemarkedet enn konkurrentene.

MN24 er en del av Polaris Media, som også eier Adresseavisen og Steinkjer24, som er omtalt i denne artikkelen. Ansatte i disse mediehusene kan ha aksjer i Polaris Media.