Prisene på strøm, drivstoff og matvarer trekker tolvmånedersveksten videre ned fra november, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen på 5,9 prosent er den høyeste tolvmånedersveksten målt i desember siden 1987, da den lå på 7,3 prosent.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI-JAE (også kalt underliggende inflasjon), steg med 5,8 prosent fra desember 2021 til desember 2022, opp fra 5,7 prosent i november.

DNB Markets ventet på forhånd en prisvekst på 6,1 prosent og i en vekst i kjerneinflasjonen på 5,4 prosent. Ifølge Bloomberg var konsensus i markedet på henholdsvis 6,3 og 5,7 prosent.

Nedgangen i inflasjonen kan gjøre at neste renteheving ikke kommer før i mars, selv om markedet priser inn rundt 50 prosents sannsynlighet for en heving allerede neste uke.

SSB opplyser at prisveksten ville vært på 7,1 prosent uten strømstøtten.

Dyrere mat

Ser man på endringene over tolv måneder var det fast brensel, kaffe, te og kakao og matoljer og fett som hadde størst økning, med henholdsvis 34,4, 25,4 og 21,7 prosent.

Fra desember 2021 til desember 2022 steg prisene på mat og drikke med 11,5 prosent. Det er en liten nedgang fra tolvmånedersendringen på 12,7 prosent i november.

– Grunnen til det er at vi så en uvanlig svak prisreduksjon i desember 2021 enn det som har vært vanlig de foregående årene. Det gjør at vi får en liten nedgang i tolvmånedersveksten i desember 2022, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Årsvekst på 5,8 prosent

Til tross for tilbud og reduserte priser den siste måneden, er prisene på mat- og drikkevarer mye høyere enn for ett år siden.

– Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å være det som bidrar mest til at tolvmånedersendringen i KPI holder seg på et høyt nivå, sier Kristiansen.

Ved publiseringen av desember-tallene for KPI lager SSB også tall for årsveksten i KPI. Årsveksten i KPI i 2022 endte på 5,8 prosent. Dette skiller seg altså fra tolvmånedersveksten i desember, som måler desember 2021 mot desember 2022.