Fredagens snittpris per kWh er 13,2 øre høyere enn torsdag og 4,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 50,3 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 24,4 øre høyere enn torsdag og 17,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 83,9 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 21,3 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten og er den laveste i landet.