Fredagens snittpris per kWh er 37,7 øre lavere enn torsdag og 6,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 48,02 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 79,9 øre lavere enn torsdag og 4,8 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 81,08 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 25,09 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.