Det nye åremålet begynner 1. april 2023, opplyser regjeringen.

Børmer ble først utnevnt til tolldirektør i 2017. Før dette har han blant annet vært ansatt i avgifts- og tollavdelingen i Finansdepartementet og hatt lederstillinger i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. I tillegg var han statssekretær for finansminister Per-Kristian Foss (H) fra 2001 til 2005.