Fredagens snittpris per kWh er 1,4 øre lavere enn torsdag og 22,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele juni endte på 25,8 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 26,7 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 5,3 øre lavere enn torsdag og 22,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 54,5 øre.

Minsteprisen blir på 25,4 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.