Lørdagens snittpris per kWh er 50,5 øre lavere enn fredag og 2,03 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen lørdag på 2,77 kroner per kWh er mellom klokken 22 og 23. Den er 72,1 øre lavere enn fredag og 2,21 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 3,67 kroner.

Minsteprisen blir på 2,21 kroner per kWh mellom klokken 7 og 8 på morgenen.

Strømprisen i Midt-Norge

Prisen per time oppgitt i øre per kilowattime. Før eventuelt påslag, fastledd, avgifter og nettleie.

00 - 01269,017
01 - 02263,431
02 - 03262,715
03 - 04250,289
04 - 05255,97
05 - 06257,962
06 - 07242,48
07 - 08221,244
08 - 09231,73
09 - 10237,295
10 - 11237,337
11 - 12237,516
12 - 13237,748
13 - 14235,303
14 - 15235,039
15 - 16241,247
16 - 17247,286
17 - 18249,815
18 - 19243,629
19 - 20253,019
20 - 21260,069
21 - 22253,008
22 - 23277,764
23 - 00265,476