Samtidig har antallet førstegangskjøpere falt til 47.200, som er det laveste nivået registrert siden målingene startet i 2018, melder Dagens Næringsliv.

Dette henger sammen, og det bør være en skikkelig «wake up»-call for politikerne, mener direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Forbundet har utarbeidet statistikken.

– Den sterke boligprisutviklingen i Oslo er den opplagte forklaringen på at så mange flere unge nå hjelpes av sine foreldre inn på boligmarkedet. Den samme boligprisveksten som gjør det tøft for unge, har gjort at mange foreldre har råd til det, sier han til avisen.

Geving forklarer at foreldre gjennom flere tiår har bygget seg opp store boligformuer. I tillegg har banker det siste tiåret gitt rammelån, som gjør det enkelt å låne opp for å hjelpe barna med egenkapital,

Han mener egenkapitalkravet for de som skal kjøpe bolig, må senkes i bytte mot for eksempel at låntakere binder seg til fastrentekontrakter.