Ved utgangen av september er bruttoledigheten 1,7 prosent i Trøndelag. Av disse er 3 451 helt ledige (1,4%) og 668 arbeidssøkere i tiltak (0,3 prosent).  I tillegg er 1 549 personer registrert som delvis ledige (0,6 prosent). Sammenliknet med samme måned i fjor har antall arbeidssøkere økt med 456 personer (12 prosent). Det er i hovedsak antall helt ledige som øker.

Det melder NAV Trøndelag i en pressemelding. Ved utgangen av august var tallet 1,6 prosent.

Se tallene for alle kommuner i Trøndelag nederst i saken.

For landet er tallet nå 2,1 prosent arbeidsledighet.

I løpet av september er 960 personer gått ut av ledighetskøen, mens 2 555 nye arbeidssøkere har kommet til. Nær hver fjerde av disse oppgir at de melder seg som arbeidssøker fordi de har mistet eller kommer til å miste jobben.

Av de helt ledige har 739 personer (21 prosent) vært ledige i seks måneder eller mer, og det er en liten nedgang fra september 2022. På samme tid i fjor var 22 prosent langtidsledige.

Tiltak gir muligheter

Selv om ledigheten øker noe, er arbeidsmarkedet i Trøndelag fortsatt stramt. Det er mange ledige stillinger og mangel på arbeidskraft innen flere næringer, og det kan gi rom for å inkludere flere, skriver NAV.

- Mange kommuner har tatt imot ukrainere det siste året, og flere vil komme de neste månedene.  Her må vi være på, slik at de som ønsker og har mulighet til å gå direkte ut i jobb gjør det. For å få en god start på sin nye tilværelse i Norge er fellesskapet på arbeidsplassen og et godt arbeidsmiljø viktig. NAV har også fått ekstra tiltaksmidler og bistår arbeidsgivere som ønsker å rekruttere, og tiltakene kan være svært viktige for å få folk som kan og vil ut i jobb, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag. Foto: Arkiv

Høyest ledighet blant unge menn 

Antall helt ledige øker i alle aldersgrupper, med unntak av gruppen 60 år og over. Målt i antall personer er økningen størst for personer i alderen 30-39 år.

Ledigheten er høyest blant menn i aldersgruppen 20-24 år (2,9 prosent). Den laveste ledigheten finner vi i aldersgruppene fra 50 år og over, og aller lavest blant kvinner på 60 år og over.

Ledigheten øker i bygg og anlegg 

Antall helt ledige øker innenfor flere yrkesgrupper. Målt i antall personer øker ledigheten mest for gruppen uten eller med uoppgitt yrkesbakgrunn (+146), bygg og anlegg (+110) og butikk og salgsarbeid (+85). Sammen med industriarbeid finner vi halvparten av alle helt ledige innenfor disse yrkesgruppene.

Færre nye stillinger 

I september ble det registrert 3 179 stillinger, som er en nedgang på 10 prosent sammenlignet med i fjor. Størst nedgang er det innenfor yrkesgruppene bygg og anlegg (-55 prosent) og ingeniør- og ikt-fag (-45 prosent). Stillingstilgangen øker innenfor yrkesgruppene barne- og ungdomsarbeid (+143 prosent) og industriarbeid (+79 prosent).

Fire kommuner med ledighet over 2 prosent

25 av fylkets 38 kommuner har en høyere andel helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Lavest andel helt ledige er det i Lierne (0,3 prosent), etterfulgt av Tydal (0,5 prosent) og Rennebu (0,6 prosent). Høyest andel helt ledige er det i Midtre Gauldal (2,5 prosent), Nærøysund (2,4 prosent), samt Holtålen og Frøya (2,3 prosent). Disse fire kommunene er de eneste med ledighet over 2 prosent i fylket.

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt3 4511,447916
5001 Trondheim1 5861,429223
5006 Steinkjer1731,5-10-5
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie981,31823
5014 Frøya682,3915
5020 Osen*0,7**
5021 Oppdal491,31858
5022 Rennebu70,6240
5025 Røros391,31777
5026 Holtålen222,317340
5027 Midtre Gauldal782,52137
5028 Melhus1351,51210
5029 Skaun420,9-18-30
5031 Malvik1121,52732
5032 Selbu200,9982
5033 Tydal*0,5**
5034 Meråker121,1-12-50
5035 Stjørdal1070,977
5036 Frosta141,1-5-26
5037 Levanger1381,32118
5038 Verdal1301,7-4-3
5041 Snåase - Snåsa101,000
5042 Lierne*0,3**
5043 Raarvihke - Røyrvik41,8**
5044 Namsskogan41,0**
5045 Grong131,1-2-13
5046 Høylandet50,8**
5047 Overhalla140,7-4-22
5049 Flatanger40,7-3-43
5052 Leka*0,7**
5053 Inderøy351,0413
5054 Indre Fosen721,5-20-22
5055 Heim311,1-13-30
5056 Hitra351,2-4-10
5057 Ørland731,469
5058 Åfjord211,011110
5059 Orkland1501,62823
5060 Nærøysund1242,44455
5061 Rindal171,7770

Høyest arbeidsledighet i Oslo

Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i de fleste fylker i september. Økningen var størst i Nordland, med 5 prosent flere ledige. I Innlandet og Møre og Romsdal falt antallet ledige med henholdsvis 5 og 1 prosent.

Bruttoledigheten var høyest i Oslo med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Nordland og Trøndelag har den laveste ledigheten, med 1,6 prosent av arbeidsstyrken hver.