Torsdagens snittpris per kWh er 16,4 øre høyere enn onsdag og 13,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 1,81 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 1,087 kroner høyere enn onsdag og 10,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,48 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,81 kroner, dekkes 98,00009 øre.

Minsteprisen blir på 50,002 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.