– Vi har stoppet salget som en føre-var-beslutning, da vi har fått henvendelser fra fem uavhengige personer, sier daglig leder Ingunn Anstensrud til VG

Meldingene de har fått, omhandler barn på rundt fem måneder, som har fått oppkast noe tid etter å ha spist produktet.

Hun opplyser til avisen at siden det er snakk om barn, er det ekstra viktig å være føre-var.