Bank Norwegian hadde lagt inn lånesperre for den aktuelle kunden, som hadde alvorlige spilleproblemer. Så ble sperren fjernet og kunden tok opp nye lån, skriver Dagens Næringsliv.

Etter å ha tatt opp kreditt i banken gjorde hans foreldre opp denne gjelden med 150.000 kroner i 2013. Deretter ble det lagt inn en kredittsperre i banken som gjorde at kunde ikke kunne ta opp ytterligere lån.

Men åtte år senere fjernet banken sperren. Da tok den spilleavhengige kunden opp en rekke nye lån og kreditter på nærmere 322.000 kroner til sammen. Alt skal være tapt på pengespill. Kunden mener Bank Norwegian hadde bundet seg til ikke å yte ham mer kreditt og klaget banken inn for Finansklagenemnda, som delte seg i vurderingen av saken.

Flertallet forstår det slik at kredittsperren ble fjernet som ledd i en opprydning i kundeopplysninger og banken skriver at de ikke var kjent med at sperringen skjedde som følge av spillavhengighet.

Flertallet i nemnda landet dermed på at banken er ansvarlig for klagerens tap.