Det viser et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Statsbygg datert 4. januar som Byggeindustrien har fått innsyn i.

I brevet ber departementet byggherren om å lage en oppdatert kuttliste for Norsk havteknologisenter, «som står i forhold til Statsbyggs prognoser for overskridelser av styringsrammene for bygge- og brukerutstyrsprosjektene», skriver fagbladet.

Brevet er undertegnet av avdelingsdirektørene Kjetil Kolsrud Jåsund og Mari Kristine Kallåk, i Nærings- og fiskeridepartementet.

I en epost til Byggeindustrien skriver Jåsund at regjeringen er opptatt av å sikre god kostnadskontroll og styring med statlige byggeprosjekter.

– For Norsk havteknologisenter innebærer det blant annet at departementet har bedt Statsbygg i dialog med NTNU og SINTEF om å utarbeide en kuttliste til bruk ved eventuelle overskridelser på prosjektet. Gitt at prosjektet og prognosene har utviklet seg siden den første kuttlisten ble utformet, var det nå hensiktsmessig å få oppdatert kuttlisten, opplyser Jåsund.

Kostnadsrammen til byggeprosjektet er omtrent 10,5 milliarder kroner, og styringsrammen er på cirka 8,5 milliarder kroner, ifølge Statsbygg. Prosjektets forventede sluttprognose per 1. januar er at prosjektet vil koste 9,2 milliarder, opplyser byggherren i en epost til fagbladet.