Danske Bank tar derfor tapsavsetninger på 14 milliarder danske kroner knyttet til hvitvaskingssaken i Estland, opplyser banken i en melding torsdag. Det tilsvarer 19 milliarder norske kroner.

Danske Bank i Norge er en filial av konsernet i København, og har i lengre tid betalt dagbøter til Finanstilsynet fordi de ikke har klart å følge de norske hvitvaskingsreglene. Dessuten har hvitvaskingsskandalen med utgangspunkt i en filial i Estland rystet konsernet, og blant annet medførte at den norske toppsjefen, Thomas F. Borgen, måtte gå av.

Hvitvaskingsskandalen i Danske Bank er en av de største som noensinne har rammet en nordisk eller europeisk bank, har avisa DN meldt tidligere. Bankkonsernets daværende norske toppsjef, Thomas Borgen, gikk på dagen i oktober 2018 som følge av skandalen. Etter at det ble kjent at bankens estiske filial ble brukt til å sluse flere milliarder kroner til Russland og andre østblokkland, har Danske Bank stått i sentrum for både estiske, amerikanske og andre lands etterforskninger.

Noen av nøkkeltallene for konsernet etter 3. kvartal 2022 er:

  • Totale inntekter på 28,8 milliarder danske kroner, mot 31,5 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2021.

  • Driftskostnader på 19,6 milliarder danske kroner, mot 18,9 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2021.

  • Nedskrivninger på utlån på 794 millioner danske kroner, mot 587 millioner danske kroner etter 3. kvartal 2021.

  • Resultat etter skatt på -9,2 milliarder danske kroner, mot 9,3 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2021.

Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier i en pressemelding at bankens utvikling her hjemme så langt i 2022 har vært preget av solid og stabil drift, selv om man i likhet med resten av finansbransjen også merker følgene av krigen i Ukraina.

– Finansiell uro

– De første ni månedene av 2023 har for finansmarkedene generelt vært preget av finansiell uro og utfordrende rentemarkeder, noe som også har påvirket Danske Bank sin drift i Norge. Trass i dette leverer vi fremdeles solid utvikling, og spesielt i bedriftsmarkedet har banken vært på offensiven i løpet av årets tre første kvartaler. Her er lønnsomheten stabil, utlånsveksten god, samt at vi har sikret oss flere attraktive nye kunder og avtaler den siste tiden, uttaler Angelfoss.

Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss. Foto: Holand, Lars Myhren / Holand, Lars Myhren

– Vi har også blant bank-Norges mest fornøyde kunder i dette segmentet. På personmarkedssiden, der vi har hatt betydelig vekst de siste årene, har vi i 2022 dreid enda mer av fokuset over på forsterket lønnsomhet og oppfølging av eksisterende kundebase, mens vi i storkundesegmentet fremdeles opplever høy avkastning samt videre tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger. Her ser man samtidig noe lavere handelsinntekter enn ved samme korsvei i 2021. Banken har videre fortsatt sitt fokus og sin satsning på god rådgivning ved inngangen av det som for mange kommer til å bli utfordrende og noe trangere økonomiske tider, sier han videre.