– Jeg synes slike turer lukter politikerturisme, sier Tormod Overland.

Han var den eneste av de 15 politikerne i fylkesutvalget som stemte mot å la næringsutvalget reise på en femdagers tur til Brussel.

Selv om flertallet hadde stemt som ham, ville ikke det ha stanset turen. Næringsutvalget reiste nemlig kvelden før møtet. Noe budsjett eller deltakerliste er ikke å finne i sakspapirene.

Skal godkjennes

Lederen for næringsutvalget kaller den sene saksbehandlingen en glipp.

– Det er bare å beklage. Studietursøknaden burde selvsagt blitt behandlet i Fylkesutvalget i god tid, men det har ikke skjedd, sier utvalgsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

På spørsmål om kostnadene, svarer han følgende:

– Ut i fra det vi har planlagt for så er anslaget cirka 17 000 kroner per person i reise og opphold + diett/måltider. Det er litt usikkerhet i og med at flyreisen mellom Brussel og Berlin ble kansellert og vi reiste med tog i stedet.

For 13 reisende, blir det 221 000 kroner uten diettkostnader.

Les flere kommentarer fra Hopsø lengre nede i saken.

Politikerne på fylkestinget kan sitte i fem ulike komitéer: Kultur, næring, transport, utdanning og veg. Turer utenfor Norden skal godkjennes av politikerne i fylkesutvalget.

«Den grønne uken» er en matmesse og festival som først ble arrangert i Berlin i 1921. Arkivbilde. Foto: Volkmar Ottto / Messe Berlin GmbH

Viralt

Surfjesene haglet i kommentarfeltet til «Sløseriombudsmannen» Are Søberg da han onsdag delte dokumentene som viste at fylkesutvalget ikke behandlet søknaden før gruppen allerede var i Belgias hovedstad.

«Hvor mye nytte har et medlem av Trøndelag fylkeskommune sin næringskomite, som bare har noen få måneder igjen før neste fylkestingsvalg, å reise til Brüssel for å ha møter med Nato?» skrev Søberg.

Han er kjent for sine kronikker, teaterstykket Sløserikommisjonen og NRK-dokumentaren Prosjekt Sløseri.

Posten om trønderpolitikernes studietur har i skrivende stund over tusen reaksjoner og er delt 89 ganger.

Vil heller delta digitalt

Tormod Overland sier han stemte nei til turen, fordi den framstod som unødvendig. Han påpeker at næringsutvalget byttes ut etter høstens valg.

– Hvilken kompetanse de tilegner seg som kommer Trøndelag til gode, undres jeg på, sier den partiløse vararepresentanten.

Han tror den sene behandlingen skyldes menneskelig feil, og mener saken illustrerer hvor lite politikere betyr i fylkeskommunen.

– Vi har et vedtak om at alle komiteer får reise utenlands én tur under perioden. Alle er alltid enige om at det har vært en fin tur og man klarer å hoste opp noe man lærte underveis, men hvor nyttig er det?

– Hva mener du om din egen tur til Stockholm gjennom transportutvalget?

– Vi fikk se noen bussterminaler og hydrofoilbåter. Det var interessant, men jeg kunne lært det samme av en Power Point-presentasjon. Jeg bor selv på Fosen og må overnatte på Steinkjer hver gang fylkestinget holdes der. Hvis det var et alternativ, hadde jeg deltatt digitalt, svarer han.

Tormod Overland møtte som uavhengig vararepresentant i fylkesutvalget 24. januar. Foto: Adresseavisen

Beklager

Hovedmålet for reisen var å besøke den tyske matmessen Grüne Woche i Berlin fredag 26. januar. Trøndelags Europakontor, Sintef og NTNU sin virksomhet i Brussel, samt Natos hovedkvarter, stod også på reiseplanen.

At turen ikke ble gjennomført før nå, skyldes pandemien. Det sier utvalgsleder Hopsø.

– Studietur har vært etterspurt fra utvalget. Sammen med nestleder og administrasjonen ble det lagt frem forslag til studietur på et utvalgsmøte i høst. Det har vært bred politisk forankring og full oppslutning om turen hele veien. Derfor følte vi oss trygge på bestillingen, men det er bare å beklage at vi ikke fikk det behandlet i fylkesutvalget med en gang det ble klart slik forskriften slår fast, sier Hopsø.

Han mener det faglige innholdet er høyst relevant for hovedutvalget.

– Vi har en tydelig matsatsing i Trøndelag som går utover våre egne fylkes- og landegrenser. Matmessen i Berlin og vårt engasjement her er veldig relevant for hvordan vi skal arbeide videre for å styrke Trøndelag som «Home of Nordic Flavours» og en ledende matregion i Europa, slår han fast.

Usikker verden

Hopsø påpeker at energi står høyt på dagsorden over hele Europa.

– Hva som skjer i EU og de europeiske landene på energisiden er selvfølgelig viktig for Trøndelag når vi nå skal utarbeide en energiplan som fylkestinget har gitt hovedutvalg næring ansvaret for.

Han fortsetter:

– Når Ukraina blir invadert av Russland, vi opplever en usikker verden og våre naboland i øst er på vei inn i Nato mente vi det var viktig at vi fra Trøndelag besøkte Nato for å høre hva dette betyr for oss. Vi har allerede en sentral plass i Natos planverk, men hva vil en utvidelse bety for Trøndelag, avslutter han.

Hopsø ønsker ikke å gi flere kommentarer til Overlands påstander om politikeruturisme og unødvendig reising.

MN24 har bedt fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) om kommentar til at fylkesutvalget godkjente en allerede påbegynt tur. Han viser til utvalgsleder Hopsø.

Møtet som godkjente søknaden ble ledet av Hanne Moe Bjørnbet (Ap). Også hun viser til Hopsø for kommentar om den sene behandlingen.

Hopsø er Arbeiderpartiets toppkandidat til vervet som fylkesordfører ved høstens valg.

Også i 2018 var dette et tema i fylkespolitikken. En stor trønderdelegasjon var på tur til den internasjonale matmessa Grüne Woche i Berlin. Blant dem var 12 fylkespolitikere og 26 ordførere. Turen for politikerne kostet skattebetalerne rundt 200 000 kroner i hotell og fly. I tillegg kom diett, meldte Adresseavisen den gangen.