Restaurant konkurs – nytt selskap har allerede overtatt

foto