Torsdagens snittpris per kWh er 1,4 øre lavere enn onsdag og 24,003 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele juni endte på 27,2 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 32,1 øre per kWh er mellom klokken 14 og 15. Den er 1,3 øre høyere enn onsdag og 27,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 61,1 øre.

Minsteprisen blir på 25,7 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten og er den laveste i landet.