Lenes kommer fra tilsvarende stilling i Obos, opplyser Fredensborg i en e-post til MN24. Torkild Lenes kommer fra tilsvarende stilling i Obos, og har rundt 20 års erfaring fra både entreprenør og byggherre. Han begynner i sin nye jobb etter påske.

Og tross det som omtales som usikkerhet, inflasjon og rentehopp, er boligbyggeren Fredensborg Bolig klare på ambisjonene for Trondheim. Selskapet har rundt 4000 boliger under utvikling i regionen.

– Boligmarkedet i Trondheim er sterkt, og vi opplever god etterspørsel på de objektene vi har til salgs. Den underliggende utviklingen viser at regionen trenger nye boliger, og byens innbyggertall er ventet å stige med over ti prosent de kommende årene. Vi kommer derfor til å vokse videre i trondheimsregionen, sier regionssjef Petter K. Nedregotten.

Byen vokser

– Derfor er det viktig å fortsette boligutviklingen, men også at boligbransjen tenker nytt og tilbyr alternative kjøpsmodeller. Her har Fredensborg Bolig tatt en tydelig posisjon og det er en av grunnene til at jeg takket ja til tilbudet fra selskapet, sier Torkild Lenes.

Ifølge kommunens egne prognoser for befolkningsutvikling, vil antall innbyggere øke med over 22 000 mennesker frem til 2034, viser nedregotten til.

– Det er en stor vekst for en by med begrenset boligproduksjon, sier Nedregotten.

Utviklingen kan også leses i den såkalte «Sykepleierindeksen». Den måler hvor mange prosent av de omsatte boligene i et gitt område en person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. I 2016 viser indeksen at 37 prosent av de omsatte boligene i Trondheim var tilgjengelige med en gjennomsnittlig sykepleierlønn, men andelen sank til 24 prosent i 2022.

Den nye prosjektsjefen mener at utenforskap til boligmarkedet er et økende problem og at utviklingen også bør favne mennesker med stabile inntekter, men som sliter med å innfri kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp.

Gode kjøpsmodeller

– Heldigvis ser vi at det har kommet flere gode kjøpsmodeller de siste årene, blant annet Leie til eie og Deleie. Dette er viktige tiltak for å tilgjengeliggjøre boligmarkedet for blant annet førstegangskjøpere, sier Lenes.

Et av prosjektene Lenes vil følge tett i tiden fremover, er utviklingen av Steinan Studentby. Her ønsker Fredensborg Bolig å bygge rundt 550 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus.

– Dette er et prosjekt som passer veldig godt til leie til eie, og det er en viktig utvikling for både byen og Fredensborg Bolig. Det vil bli barnehage på området, flere lekeplasser, uteområder som fungerer som sosiale arenaer og flotte boliger, sier Lenes.