Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges

foto