Hun bygde Faktry på Sluppen. Nå skal hun redde verden

foto