Hun bygde Faktry på Sluppen. Nå skal hun redde verden

foto
Gründer: Kristine B. Fredriksen har gått fra å hjelpe gründere til å bli en selv. Bedriften hun leder skal avsalte sjøvann med energi fra bølgekraft. Foto: Ocean Oasis