Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Inntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Handelsbalansen, differansen mellom eksport og import, endte på 92,6 milliarder kroner i april. Det ble eksportert varer til en verdi av 165,6 milliarder kroner og importert varer til en verdi av 73 milliarder kroner.

Noe ned for gass

I mars var overskuddet historisk høyt. I april beskrives eksportverdien av gass fremdeles som eksepsjonell høy, men var falt med 34,8 prosent fra måneden før.

– I april var volum og pris på naturgass og råolje noe lavere, som dermed ga lavere eksportinntekter, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus.

Det ble eksportert 5,5 prosent mer gass i april enn samme måned i 2021. Den økte eksporten forklares med energisituasjonen i Europa, hvor det etter Russlands invasjon av Ukraina har vært redusert tilgang på russisk gass i Europa og økt etterspørsel etter norsk gass.

Importen fra Russland økte

Sammenlignet med april i fjor, økte Norges import fra Russland i april med 26,4 prosent. Blant varene til en verdi av 1,7 milliarder kroner ble det importert metaller, mineralolje og rapsolje.

Norge på sin side importerte nesten 1,6 MWh strøm i april. Det er over tre ganger så mye som i april i fjor og utgjorde en verdi på 2,3 milliarder kroner.

I mars holdt oljeprisen seg stabilt høy på 933 kroner fatet, nesten 400 kroner mer enn for ett år siden. Eksporten falt imidlertid og særlig til Kina, som på grunn av koronanedstegninger lå på den laveste andelen.