Avisa viser til bransjeinterne tall fra analysebyrået Nielsen.

Norgesgruppen er størst og har en økning på 0,1 prosentpoeng til 44,2 prosent. Coop går fram 0,3 prosentpoeng til 29,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi kan ikke bekrefte tallene, men generelt kan vi si at vi er meget godt fornøyde med utviklingen, sier Håvard Jensen, kjededirektør i Coop Norge.

Heller ikke de andre aktørene kommenterer tallene direkte.