Denne grafen viser hvorfor gjenåpningslørdagen ble historisk

foto