Byggesaksansatt i Trondheim solgte tomt for 188 millioner. Kolleger regulerer hvor mange boliger som skal bygges på den

Utbyggeren Skanska planlegger å bygge rundt 194 boliger i prosjektet Gartnersletta på Lade. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen