Beste bilår siden 1986. Nå er ventetiden over et halvt år på nybiler

foto