Slik sørger et kreativt regnestykke for at staten kan bruke milliarder på Tyholt

Regnemester: Olav Bolland foran dagens Marinteknisk Senter på Tyholt. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Terje Svaan