– Jeg synes det er trist å rette opp en feil med en ny

foto