Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,28 kroner per kWh på sitt høyeste.

I Midt-Norge lå snittprisen på 23 øre per kWh onsdag; sank til 21 per kWh torsdag og stiger til 24 øre per kWh fredag.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 1,18 kroner per kWh. Det er 0,16 kroner mer enn på torsdag og 0,98 kroner mer enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,81 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,23 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 0,19 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,54 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,80 og 0,14 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,25 og 0,15 kroner per kWh.