Blant annet vil det ikke lenger være mulig å selge hytta "som den er", og tilstandsrapporten må tilfredsstille strenge krav for å bli godkjent.

MN24 har tidligere skrevet om endringene i det som heter Avhendingsloven. Endringene gjelder i både helårsbolig og fritidsbolig, men får likevel spesielt stor betydning for hytteeiere, melder organisasjonen Norsk hyttelag i en pressemelding.

– På mange hytter, og særlig eldre hytter, har det nok vært vanlig å slurve med dokumentasjonen av utført arbeid, sier Audun Bringsvor i Norsk hyttelag. Han peker også på at det i tillegg har vært vanlig med større grad av egeninnsats på hyttene.

De nye reglene betyr at ansvaret for tidligere utført arbeid på hyttene i stor grad overføres fra kjøper til selger.

Venter flere henvendelser

– Selv om målsetningen med lovendringen er å få færre konflikter knyttet til kjøp og salg, venter vi en økning i antall henvendelser fra medlemmer til Hytteadvokaten når de nye reglene trer i kraft, sier Audun Bringsvor.

Forbudet mot generelle forbehold som for eksempel "selges som den er" er ment å motivere selger til å avdekke og opplyse om alle feil og mangler boligen eller hytta har, da det som er opplyst om og dokumentert før salget, ikke kan klages på. Dette betyr samtidig at ansvaret for skjulte feil og mangler overføres til selger.

Endringene i Avhendingsloven inneholder også en ny forskrift om tilstandsrapporter, melder Norsk hyttelag. Forskriften beskriver i detalj hva en godkjent tilstandsrapport skal inneholde og hvordan boligen eller hytta skal undersøkes. I forskriften stilles det krav til at den byningssakyndige skal gi anslag over hvor mye det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler med tilstandsgrad 3.

Tryggere å kjøpe

Hensikten med den nye forskriften er å gjøre kjøp og salg av bolig og fritidsbolig mer oversiktlig. Strenge krav til tilstandsrapporten sørger for at feil og mangler dokumenteres og at skjulte feil og mangler ikke kommer som en overraskelse på den nye eieren.

Samtidig må kjøper sette seg inn i ting på en bedre måte, og justere forventningene til spesielt eldre hytter. De nye reglene innebærer likevel klart et merarbeid for selger, og gjør det viktigere enn tidligere å få dokumentasjon på alt arbeid utført på hytta. For en del eldre hytter hvor det foreligger lite dokumentasjon, kan det være vanskelig.

– Om du eier en eldre hytte hvor du har gjort mye av arbeidet selv eller brukte lokale håndverkere som bare har "ordnet" ting uten verken dokumentasjon eller regning, kan du stå overfor en stor utfordring om du skal selge hytta en gang i fremtiden, mener Audun Bringsvor.