Pågangen skyldes to ting, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen til NRK. De høye strømprisene. Og at Enova økte støttesatsene i januar i år, som skal gjøre det lett for privatpersoner å få støtte til solcelleanlegg.

– For på tross av støtte, så er det en investering. Du betaler på en måte strømmen på forhånd for deretter å ha gratis strøm i mange år, sier Berentsen.

Forsker Erik Marstein hos Institutt for Energiteknikk (IFE) peker også på strømprisen som hoveddrivkraft bak den økte etterspørselen.

– Noen av selskapene rapporterer om både fem og ti ganger økt etterspørsel. Så det er voldsomt, sier Marstein til NRK.

Daglig leder Ole-Martin Håtveit i Solenergi Norge AS i Folldal, som hovedsakelig leverer solcelleanlegg for landbruk, næring og industri, sier selskapet alt har passert omsetningstallene fra i fjor.

Overingeniør Jarand Hole i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener solkraft kan spille en rolle i kraftsystemet framover.

– På mellomlang sikt, fram mot 2030, er solkraft interessant fordi det går raskere å bygge enn vind- og vannkraft. I tillegg er det et stort potensial som kan bygges uten nye arealinngrep, dersom det bygges på bygg, som har en verdi i seg selv, sier han.