Inntektene stupte. Skatten ble ikke betalt. Etter 33 år er det over for selskapet

foto