Statkraft opplyser at de i tredje kvartal fikk et underliggende driftsresultat på 4,6 milliarder kroner, en forbedring på 3,5 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Forbedringen var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon, opplyser selskapet.

– Det sterke resultatet påvirker investeringskapasiteten positivt og gir oss en solid finansiell plattform til å fortsette vår vekststrategi og å reinvestere i fornybar energi, og dermed bidra til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultat etter skatt endte på 5 milliarder kroner, en forbedring på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.