Vokser mest blant kjøpesentrene i Midt-Norge

foto